READ ABOUT THEIR EXPERIENCE


Cathinka Haagensen;   Trainee i Lerøy

Cathinka Haagensen; Trainee i Lerøy

Cathinka Haagensen, 28 år, utdannet jurist med master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, hadde traineestilling i Lerøy Sjøtroll.

Jeg valgte å søke på Seafood trainee programmet fordi jeg ønsket å jobbe i havbruksnæringen i framtiden.

Trainee programmet var en fin mulighet for å bli kjent med næringen, men også for å bygge nettverk. Under traineeoppholdet hadde jeg flere ulike arbeidsoppgaver. Jeg var blant annet involvert i selskapets HMS-arbeid og arbeidet med ulike juridiske problemstillinger.

Å være trainee i Lerøy Sjøtroll var veldig spennende og lærerikt. Læringskurven var bratt, men jeg hadde mange flinke og inkluderende kollegaer å støtte meg på.

Jeg jobber i dag som juridisk koordinator i Lerøy Sjøtroll. Arbeidsoppgavene mine består i hovedsak av kontraktsrevisjon og juridisk rådgivning, men jeg er også involvert i selskapets HMS-arbeid.

Den største fordelen med å være med på Seafood Trainee programmet vil jeg si er muligheten man får til å kombinere praktisk arbeid i bedrift, med fagsamlingene gjennom trainee programmet. Det kan gi en breddekunnskap som ellers ville tatt lengre tid å opparbeide seg.

Nye søkere bør være forberedt på en hektisk, men veldig spennende periode som trainee, med fantastiske muligheter til å bli kjent med næringen, og ikke minst folkene.


Jeg heter Jan Aleksander Enoksen, er trettitre år gammel og har en mastergrad i japansk kultur og samfunn, samt to bachelorgrader i henholdsvis japansk og kinesiske områdestudier. I 2017 fikk jeg muligheten til å være trainee i Norges sjømatråd i Tromsø, hvor jeg hovedsakelig jobbet ved avdelingen for markedsadgang.

Sjømatnæringen er en av de største og viktigste vekstnæringene i Norge, derfor satte jeg stor pris på muligheten til å delta på seafood trainee-programmet.

Aleksander 1.jpg

Gjennom arbeidet mitt med markedsadgang bidro jeg til å koordinere arbeidet mellom myndighetsorganer og næringsaktører i forbindelse med f.eks. listeføring av selskaper i Russland, eller inspeksjoner fra utenlandske myndigheter i Norge. På denne måten ble jeg meget godt kjent med en rekke aktører både på myndighets- og næringssiden og fikk et veldig godt innblikk i alt arbeidet som legges ned «bak kulissene» for at eksporten skal forløpe sømløst for eksportørene. I sjømatrådet hadde jeg også ansvaret for å vedlikeholde og oppdatere informasjon relatert til myndighetskrav og tollspørsmål, og formidle dette til næringen. Jeg satte også stor pris på muligheten til å arbeide med og lære mer om handelspolitiske spørsmål, da jeg fikk god nytte av tidligere utdanning og erfaring.

Norges sjømatråd er en meget fleksible organisasjon som gir stor grad av autonomi og ansvar til de ansatte, og derfor har jeg fått  rikelig med muligheter til å utfordre meg selv på mange forskjellige måter. Det har også vært veldig lærerikt å jobbe i en organisasjon som har solid lokal forankring, men også et globalt fokus og tilstedeværelse.

I dag er jeg ansatt i en prosjektstilling i Norges sjømatråd, med ansvar for bruk og lisensiering av «Seafood from Norway»-opprinnelsesmerket i Norge og utlandet. I tillegg jobber jeg som frilanstranslatør og oversetter engelske og japanske tekster til norsk.

Den største fordelen med seafood trainee-programmet var for meg det faglige opplegget under samlingene som var utrolig lærerikt. I de forskjellige modulene fikk jeg helt ny innsikt i hvordan sjømatnæringen er bygd opp og fungerer, og hvilke muligheter som finnes innenfor denne. Jeg synes også det var spennende å bli kjent med de andre seafood traineene og få et innblikk i hvor mangfoldig arbeidshverdagen i sjømatnæringen kan være.


Mia pic.jpg

My name is Mia Sætre Bernhardsen (28 years old, originally from Oslo) and I was one of the lucky graduates who was given the opportunity to get to know the seafood industry through a trainee position at the Norwegian Seafood Council in Tromsø.

My educational background consists of a Bachelor’s Degree from Copenhagen Business School and a Dual Master’s degree in International Management from Fundação Getúlio Vargas (Sâo Paulo) and Nova School of Business and Economics (Lisbon).

Most of Norwegian seafood is exported, making the seafood industry one of the most international industries in Norway. I always wanted a career with global opportunities, where I could use my educational background and language skills (Spanish and Portuguese), thus the seafood industry appeared to be a very good fit for me. After 1.5 years in the seafood industry, I’m very happy with my choice, and to be working in an industry that is not only international, but also sustainable and future oriented.

During my trainee period, I had the opportunity to work in various departments and become familiar with the work of the Norwegian Seafood Council with regards to market insight, new market development and communications. My tasks were very diverse and I was involved in many exciting projects, from coordinating the Christmas campaign for Norwegian clip fish in Mexico, to handling statistical requests and working with external communication, such as SOME and content development.

The Norwegian Seafood Council is a super exciting place to work as a recent graduate. I had the chance to collaborate with very competent and friendly people, who were glad to share their experiences and knowledge about the seafood industry. I moreover appreciate the steep learning curve and the fast pace at the Norwegian Seafood Council, no two days were the same during my trainee period.

I’m currently employed as an advisor at the Norwegian Seafood Council, where I am involved in a project in Japan.

I believe that the greatest advantage of the seafood trainee program is the network that one acquires during the modules, where I not only had the opportunity to get to know the other trainees, but also had the opportunity to meet many representatives of the seafood industry. The academic parts of the modules also provided me with a solid understanding of the workings of the seafood industry, which has been very beneficial for my daily work.