UNGE ENGASJERTE KANDIDATER SØKES TIL NYTT SEAFOOD TRAINEEPROGRAM

 

TRAINEEPROGRAMMET:

September 2019 starter vi opp fjerde kull i Norges første Traineeprogram for sjømatnæringen. Seafood Trainee strekker seg over ett år, og er et bedriftsrettet juniorprogram for unge, nyutdannete kandidater. Programmet byr på intensiv jobbing i én bedrift, der en får grunnleggende opplæring og innføring i bedriftens samlede virksomhet samtidig som traineen deltar på et felles faglig program.

Det faglige programmet strekker seg over 4 moduler á 3 dager, der den ene samlingen vil foregå i utlandet. Modulene vil ha tema som omfatter hele verdikjeden i sjømatnæringen; produksjon, forskning og teknologi, markedsføring/salg og innovasjon.

I programmet inngår spennende bedrifter som alle har ambisiøse mål som nås ved å være innovative, kreative og ved å vise evne til å tilpasse seg endringer. Kandidatene får jobbe med dyktige og erfarne ledere og følge et skreddersydd program som tilrettelegger for nye utfordringer i takt med kandidatens progresjon. Kravene til kandidatene er tøffe, men mulighetene for kompetanseutvikling og karriere vil være betydelige. Vi søker unge talenter som kvalifiserer til å ta nøkkelposisjoner hos våre partnere.

 

KVALIFIKASJONER:

  • Nyutdannet med bachelor- eller mastergrad innen alle de fleste fagområder, som økonomi, samfunnsfag, teknologi, IT og prosessutvikling, biologi, havbruk, fiskehelse, kommunikasjon, markedsføring, HR, HMS, kvalitetsarbeid og juss. Vi har behov for ulike typer kompetanse i ulike deler av verdikjeden både innen fiskeri og havbruksnæringen.

  • Programmet er for yngre deltakere og vi kommer derfor til å prioritere kandidater med ingen eller maksimalt 2 års arbeidserfaring på heltid.

  • Du må være motivert, lærevillig og initiativrik, ha høy arbeidskapasitet og meget gode kommunikasjonsevner.

  • Vi søker deg som kan takle en bratt læringskurve, omstiller deg raskt, og tilfører bedriften merverdi ved bruk av kunnskap fra utdannelsen, og hva du opparbeider deg gjennom kompetanseprogrammet vårt.

 

VI TILBYR:

  • Vi tilbyr deg praktisk erfaring fra første stund, i en selvstendig og krevende stilling. Bedriften vil oppnevne en egen mentor til deg for personlig og profesjonell vekst. Gjennom de faglige samlingene vil du få relevant kompetanse innen sjømatnæringens verdikjede, bedriftspresentasjoner og faglig utvikling gjennom workshops.

  • Gjennom samlingene tilbys et unikt nettverk, både som en sosial og personlig arena for utvikling av nettverk samt en bred oversikt over virksomhetene i de marine næringene. Etter endt traineeperiode stiller du som en ener med unik næringskompetanse.

  • Bedriftene som deltar i programmet er lokalisert i både Norge og i utlandet, og søker må være åpen for å bosette seg der bedriften har behov.

 

Lønn etter avtale i traineebedrift.

 

PRAKTISK INFORMASJON:

 

  • Søknadsfrist: 25. mars 2019

  • Opptak: 1. juni 2019

  • Tiltredelse: 15. august 2018


YOU ARE THE FUTURE OF OUR INDSTURY!

BILDE